Opis firmy

Kategoria
Drenaż odwodnienie
Link do strony
 Odwiedź stronę

System skrzynek STORMBOX przeznaczony jest do zagospodarowania wody deszczowej poprzez retencjonowanie oraz bezciśnieniowe rozprowadzanie i rozsączanie w gruncie. Wody deszczowe zebrane z powierzchni utwardzonych, m.in. z dachów, jezdni dróg, parkingów, ulic, placów, terenów zielonych, odprowadzane są poprzez rynny i rury spustowe do studzienki z osadnikiem, a następnie do skrzynek rozsączających.

Dane techniczne:

Materiał Polipropylen PP-B pierwotny
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 1200 x 600 x 300 mm
Ilość otworów 8 szt.
Średnice otworów    – ściana górna:
110, 125, 160, 200 mm
– ściany boczne:
110, 125, 160 mm
200 ÷ 500 mm poprzez złączkę
Objętość 216 dm3
Współczynnik pojemności netto 95,5%
Pojemność wodna netto 206 dm3
206 dm3
Średnia powierzchnia otworów > 50%
Skrzynka inspekcyjna poziom: 3 tunele 160 mm
pion: 2 tunele 200 mm
Możliwość naprzemiennego
układania (jak cegły)
skrzynki są zespolone
ze sobą na wiązaniach
Maksymalna ilość warstw 10 szt.
Kolor Zielony

 

Skrzynka STORMBOX (bez dna) ma 5 ścian bocznych. We wnętrzu skrzynki znajdują się pionowe żebra wzmacniające, które łączą się zatrzaskowo z odpowiednimi otworami w dnie. W bocznych ścianach skrzynki znajdują się otwory do podłączenia sieci kanalizacji deszczowej, przyłączy rurowych wentylacyjnych, płucząco-kontrolnych o średnicach 110, 125 i 160 mm.

Skrzynka posiada 2 otwory inspekcyjne w górnej części o średnicy 110, 160 lub 200 mm, dzięki temu zapewniony jest stały dostęp do jej wnętrza. Skrzynka ma także po 2 otwory inspekcyjne w przedniej i tylnej oraz po 1 w bocznych ścianach. W sumie skrzynka posiada aż 8 (!) otworów inspekcyjnych. Specjalne pionowe i boczne wzmocnienia konstrukcji skrzynki STORMBOX zapewniają bardzo wysoką wytrzymałość, przy zachowaniu jednocześnie bardzo dużej wolnej przestrzeni – pojemność magazynowania wynosi aż 95,5%.

ZOBACZ JAK DOBRAĆ I ZAINSTALOWAĆ SYSTEM STORMBOX –>KLIKNIJ

Do systemu STORMBOX stosuje się:

– zatrzaski do łączenia skrzynek

– dno skrzynki stosowane w dolnej części konstrukcji

ELEMENTY TE SPRZEDAJEMY W NASZYM SKLEPIE OSOBNO

Jeśli potrzebują Państwo dokładniejszych informacji, odpowiemy na każde pytanie:

telefon2

lapamaial

Nowadays, many Americans become disconcerted when trying to get medications from the Web because they don’t know how to do it. You can buy drugs directly your office. A stock is really big. Medicaments like Deltasone mostly is used to treat conditions such as severe allergies. It is so slightly soluble in dioxane. There are at least some medicaments for every ailment. Cialis is a curing prescribed to treat divers sicknesses. What do you think about cialis 5mg cost per pill? When you buy remedies like Cialis 5 mg cost you must know about Cialis 5 mg cost. Though erectile dysfunction is more common in men over 75, men of any age can unable to have an erection. Anyone suffer from erectile dysfunction need professional help. Generally in this situation, cognitive behavioral therapy is the treatment used. A scientific research found that about 14 percent of patients taking Wellbutrin reported sexual dysfunction. When you visit a physician about erectile disfunction, he or she commonly should take a thorough sexual history, request a number of blood tests to determine cholesterol, and order an EKG if you’re over 50. Sometimes medical conditions or other medications may interact with Cialis. With of good repute web-site you get offers, that can also be redeemed of good repute online pharmacy with a valid formula for this curing.